Acțiune introdusă la 7 ianuarie 2008 - Blais/Banca Centrală Europeană

(Cauza F-6/08)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentant: B. Karthaus, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Băncii Centrale Europene de a nu acorda reclamantei indemnizația de expatriere întrucât, anterior intrării în funcție, aceasta nu a avut domiciliul timp de 10 ani, astfel cum impune articolul 17 punctul ii) din Condițiile de Angajare, în afara teritoriului statului membru în care a fost repartizată

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei Băncii Central Europene din 15.8.2007, astfel cum a fost confirmată prin deciziei Președintelui din 8 noiembrie 2007, de a nu acorda reclamantei indemnizația de expatriere;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________