Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. veebruari 2008. aasta otsus - Semeraro versus komisjon

(Kohtuasi F-19/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - 2004. aasta hindamine - Personalieeskirjade artikkel 43 - Põhjendamiskohustus - Edutamine - Atesteerimismenetlus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maria Magdalena Semeraro (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 8. novembri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus tema 2004. aasta karjääriarengu aruande peale

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Maria Magdalena Semeraro karjääriarengu aruanne, mis käsitleb ajavahemikku 1. jaanuar 2004 kuni 31. detsembrini 2004.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 108, 6.5.2006, lk 30.