Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 26.6.2008 - Joseph v. komissio

(Asia F-54/07)1

(Henkilöstö - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Myöhässä nostettu kanne - Ennalta arvaamattomat seikat - Palvelukseen ottaminen - Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a, 3 b ja 85 artikla - Sopimuksen kesto - Komission 28.4.2004 tekemä päätös, joka koskee määräaikaisen henkilöstön sopimusten enimmäiskestoa komission yksiköissä - Komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamismenettelyitä ja työsuhdetta koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 12 artikla - Yhdenvertainen kohtelu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Anne Joseph (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat N. Lhoëst ja S. Fernandez Menendez)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja L. Lozano Palacios)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimuksen purkaminen sikäli kuin sen kestoksi ei vahvistettu kolmea vuotta vaan 15 kuukautta yhtäältä määräaikaisen henkilöstön sopimusten enimmäiskestosta komission yksiköissä 28.4.2005 tehdyn komission päätöksen perusteella ja toisaalta komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamismenettelyitä ja työsuhdetta koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 12 artiklan perusteella

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 199, 25.8.2007, s. 50.