Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 26 iunie 2008 -Nijs/Curtea de Conturi a Comunităților Europene

(Cauza F-5/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Articolul 44 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță - Expunere sumară a motivelor invocate în cerere - Termen de formulare a reclamației - Fapte noi - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (reprezentant: F. Rollinger, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Comunităților Europene (reprezentanţi: T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens și J. Vermer, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei AIPN de a nu promova reclamantul în gradul A*11 în cadrul exercițiului de promovare 2006 - Anularea unei serii de decizii privind cariera reclamantului și a altor funcționari ai Curții de Conturi - Anularea rezultatului alegerilor din 2006 pentru Comitetul pentru personal al acesteia din urmă - Cerere de daune interese

Dispozitivul

    Respinge acțiunea ca fiind, în parte, vădit inadmisibilă și, în parte, vădit nefondată.

Obligă pe domnul Nijs la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 56, 10.3.2007, p. 44.