2008 m. balandžio 30 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Dragoman prieš Komisiją

(Byla F-16/07)

(Viešoji tarnyba - Konkursas - Atrankos komisija - Atrankos komisijos nešališkumo principas - Pareigūnų tarnybos nuostatų 11a straipsnis - Vidaus ir išorės kandidatų vienodas vertinimas - Kandidato pašalinimas - Pareiga motyvuoti - Apimtis -Atrankos komisijos darbo slaptumo užtikrinimas)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Ieškovė: Adriana Dragoman (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato G.-F. Dinulescu

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama K. Herrmann, F. Telea ir M. Velardo

Dalykas

Panaikinti konkurso EPSO/AD/34/05 (skirto sudaryti rumunų kalbos vertėjų žodžiu įdarbinimo rezervo sąrašą) atrankos komisijos sprendimus už pirmąjį ieškovės vertimo žodžiu testą skirti tokį balą, kuris neleido ieškovei laikyti tolesnių testų - Prieštaravimas dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsnio teisėtumo

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________