Civildienesta tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 25. aprīļa rīkojums - Bennett u.c./ITSB

(lieta F-19/08 R)

Civildienests - Pagaidu noregulējuma tiesvedība - Pieteikuma par tiesību akta piemērošanas apturēšanu - Konkursa paziņojums - Steidzamība - Neesamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Kelly-Marie Bennett, Alikante (Spānija) un citi (pārstāvis - G. Vandersanden, avocat)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvji - I. de Medrano Caballero un E. Maurage)

Priekšmets

Pieteikums par konkursa paziņojuma OHMI/AD/02/07 OHIM/AD/02/07 piemērošanas apturēšanu līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums pēc būtības, nosakot, ka prasītājiem nav jāpiedalās pārbaudījumos un tādējādi viņu līgumus nevar pārtraukt tādēļ, ka viņi nav ietverti rezerves sarakstā

Rezolutīvā daļa:

Pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt.

Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

____________