2008. február 29-én benyújtott kereset - Simões dos Santos kontra OHIM

(F-27/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Manuel Simões dos Santos (Alicante, Spanyolország) (képviselő: A. Creus Carreras ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM)

A jogvita tárgya és leírása

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal több határozatának megsemmisítése, amennyiben azok a T-435/04. sz. ügyben hozott ítéletet nem megfelelően hajtják végre, minthogy nem ismerik el a felperesnek azt a pontszámot, amelynek törlését az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezte, valamint késedelmi kamatok fizetése annak a díjazáskülönbségnek megfelelő összegre, amelyet a felperesnek kapnia kellett volna.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 2007. december 3-i, a felperes által 2007. augusztus 8-án benyújtott panaszt elutasító határozatát, valamint a 2003. évi előléptetési eljárásban előmeneteli pontok adásról szóló PERS-01-07. sz. határozatot, a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak szakmai előmeneteléről és előléptetéséről szóló ADM 03-35 határozat értelmezéséről szóló ADM-07-07 határozatot, továbbá a "Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority" című, 2007. június 15-én kelt levelet;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az OHIM-ot, hogy fizessen a felperesnek a Törvényszék által meghatározott kamatlábbal kiszámított késedelmi kamatot arra az összegre, amely megfelel annak a díjazáskülönbségnek, amelyet a felperesnek kapnia kellett volna, ha az érdempontszám törlésére nem került volna sor;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az OHIM-ot a költségek viselésére.

____________