Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 8. maja 2008 - Suvikas proti Svetu

(Zadeva F-6/07)

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenci - Procesno vprašanje - Zaupni dokumenti - Nezakonito pridobljeni dokumenti - Izločitev dokumentov - Zaposlitev - Prosto delovno mesto - Nezakonita zavrnitev prošnje za zaposlitev - Razglasitev ničnosti - Odškodninska tožba - Izguba možnosti za zaposlitev - Prosoja ex aequo et bono)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Risto Suvikas (Helsinki, Finska) (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Arpio Santacruz in I. Šulce, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Posvetovalnega izbirnega odbora, da se tožeče stranke ne vpiše na seznam najboljših izbranih kandidatov za prosto delovno mesto Sveta B/024, ter razglasitev ničnosti tega seznama in odločb Sveta, da za prosta delovna mesta izbere kandidate s seznama in da ne izbere tožeče stranke - Odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1)    Dokumente, ki jih je predložil R. Suvikas v prilogah A 14 do A 16 k tožbi, se izloči iz spisa v tej zadevi.

2)    Odločba organa, pristojnega za sklepanje pogodb, z dne 20. februarja 2006, da se na seznam najboljših kandidatov za izbor začasnih uslužbencev za Svet/B/024 ne vpiše R. Suvikasa, se razglasi za nično.

3)    Svetu Evropske unije se naloži, da plača R. Suvikasu odškodnino v višini 20.000 eurov za materialno škodo, ki jo je R. Suvikas utrpel.

4)    V preostalem delu se tožba zavrne.

5)    Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________