Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 16. aprīļa spriedums - Doktor/Padome

(lieta F-73/07)

Civildienests - Ierēdņi - Pieņemšana darbā - Atlaišana no darba pārbaudes laika beigās

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Frantisek Doktor, Bratislava (Slovākija) (pārstāvji - S. Rodrigues, R. Albelice un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Arpio Santacruz un M. Simm)

Priekšmets

Pirmkārt, Padomes iecēlējinstitūcijas 2006. gada oktobra lēmuma atlaist prasītāju no darba pēc pārbaudes laika beigām atcelšana un, otrkārt, prasība atlīdzināt kaitējumu.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks savus tiesāšanās izdevumus sedz pats.

____________