Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 10. jūlija spriedums - Cathy Sapara/Eurojust

(lieta F-61/06) 1

Civildienests - Pagaidu darbinieki - Pieņemšana darbā - Pārbaudes laiks - Pārbaudes laika pagarināšana - Atlaišana pārbaudes laika beigās - Pienākums norādīt pamatojumu - Tiesības uz aizstāvību - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Morāla vajāšana

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cathy Sapara, Hāga (Nīderlande) (pārstāvji - G. Vandersanden un C. Ronzi, advokāti)

Atbildētājs: Eurojust (pārstāvis - L. Defalque, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, EUROJUST 2005. gada 6. jūlija lēmuma, ar ko prasītājai noteiktā pārbaudes laika beigās ir izbeigts ar viņu noslēgtais pagaidu darbinieka līgums, atcelšana un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 165, 15.07.2006., 35. lpp.