Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 juli 2008 - Cathy Sapara mot Eurojust

(Mål F-61/06)(1)

(Personalmål - Tillfälligt anställda - Rekrytering - Provanställning - Förlängning av provanställningsperioden - Uppsägning efter provanställningstidens utgång - Motiveringsskyldighet - Uppenbart oriktig bedömning - Mobbning)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Cathy Sapara (Haag, Nederländerna) (ombud: G. Vandersanden och C. Ronzi)

Svarande: Eurojust (ombud: L. Defalque)

Saken

Dels ogiltigförklaring av Eurojusts beslut av den 6 juli 2005 att säga upp sökandens kontrakt för tillfällig anställning efter utgången av hennes provanställningsperiod, dels begäran om skadestånd

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 165, 15.7.2006, s. 35.