Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 8. oktobra spriedums - Barbin/Parlaments

(lieta F-44/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - Nopelnu punktu piešķiršanas procedūra Eiropas Parlamentā - Šo procedūru reglamentējošo instrukciju nelikumība - Salīdzinošs nopelnu izvērtējums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Florence Barbin, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - A. Lukošiūtė un R. Ignătescu, tad C. Burgos, A. Lukošiūtė un R. Ignătescu)

Priekšmets

Pirmkārt, 2006. gada 16. oktobra lēmuma piešķirt prasītājai vienu nopelnu punktu par 2005. vērtējuma gadu atcelšana, un, otrkārt, Eiropas Parlamenta 2006. gada 10. maija "Piemērošanas pasākumu attiecībā uz nopelnu punktu piešķiršanu un paaugstināšanu amatā" I.2. punkta c) apakšpunkta atzīšana par nelikumīgu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katra lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 155, 07.07.2007., 45. lpp.