2008 m. spalio 22 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Marie prieš Komisiją

(Byla F-46/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Įdarbinimas - Paskyrimas į lygį - Paaukštinimas - Direktoriaus pareigos - Kandidatūros atmetimas - Sprendimo, kuriuo panaikinamas sprendimas dėl paskyrimo, vykdymas - Priimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Marie Tzirani (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato É. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir V. Joris, padedamų advokato B. Wägenbaur

Dalykas

Pirma, 2006 m. rugpjūčio 30 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimo paskirti D. J. į Personalo ir administracijos generalinio direktorato "Pareigūnų nuostatai: politika, valdymas ir konsultavimas" skyriaus B direktoriaus pareigas ir atmesti jos kandidatūrą į tas pačias pareigas panaikinimas ir, antra, prašymas priteisti iš Komisijos atlyginti tariamai jos patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti Europos Bendrijų Komisijos sprendimą atmesti M. Tzirani kandidatūrą į Personalo ir administracijos generalinio direktorato "Pareigūnų nuostatai: politika, valdymas ir konsultavimas" skyriaus B direktoriaus pareigas.

Panaikinti 2006 m. rugpjūčio 30 d. Sprendimą paskirti D. J. į Personalo ir administracijos generalinio direktorato "Pareigūnų nuostatai: politika, valdymas ir konsultavimas" skyriaus B direktoriaus pareigas.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos sumokėti M. Tzirani 10 000 eurų žalos atlyginimą.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Europos Bendrijų Komisija padengia savo ir M. Tzirani bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 170, 2007 7 21, p. 42.