Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 8 octombrie 2008 - Barbin/Parlamentul European

(Cauza F-81/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2006 - Analiză comparativă a meritelor)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: A. Lukošiūtė și R. Ignătescu, agenți, ulterior C. Burgos, A. Lukošiūtė și R. Ignătescu, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Parlamentului European de nepromovare a reclamantei în gradul AD 12 pentru exercițiul de promovare 2006.

Dispozitivul

Anulează Decizia Parlamentului European din 20 noiembrie 2006 de nepromovare a doamnei Barbin pentru exercițiul de promovare 2006.

Obligă Parlamentul European la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 247, 20.10.2007, p. 43.