2008 m. birželio 5 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Timmer prieš Audito Rūmus

(Byla F-123/06)1

(Viešoji tarnyba - Tarnautojai - Vertinimas - Skundo pateikimo terminas - Naujas faktas - Nepriimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Prancūzija), atstovaujama advokato F. Rollinger

Atsakovas: Europos Bendrijų Audito Rūmai, atstovaujami T. Kennedy, J.-M. Stenier ir G. Corstens

Dalykas

Visų L. parengtų ieškovės vertinimo ataskaitų bei susijusių ir (arba) vėlesnių sprendimų, įskaitant dėl L. paskyrimo, panaikinimas ir prašymas atlyginti nuostolius.

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 326, 2006 12 30, p. 84