Sag anlagt den 25. august 2008 - Ketselidis mod Kommissionen

(Sag F-72/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michael Ketselidis (Bruxelles, Belgien) (ved avocat S. Pappas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af den stiltiende afvisning af sagsøgerens ansøgning om en ændring af beregningen af pensionsgivende tjenesteår, som skal tages i betragtning ved overførslen til fællesskabsordningen af de pensionsrettigheder, han har optjent i Grækenland.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den stiltiende afvisning af ansøgningen om beregningen af de pensionsgivende tjenesteår, som skal tages i betragtning ved overførslen af sagsøgerens pensionsrettigheder til fællesskabsordningen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________