Kanne 5.2.2008 - Nardin v. parlamentti

(Asia F-12/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Thierry Nardin (Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta) (edustaja: asianajaja V. Wiot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä Euroopan parlamentin 2.4.2007 tekemän päätöksen, jossa vahvistettiin kantajan palvelukseentuloa koskevat oikeudet, kumoaminen sikäli kuin siinä ei myönnetty kantajalle ulkomaankorvausta ja toisaalta vastaajan velvoittaminen maksamaan ulkomaankorvaus sekä viivästyskorko ja korvaamaan kantajalle aiheutunut henkinen kärsimys.

Kantajan vaatimukset

Euroopan parlamentin 2.4.2007 tekemä päätös, jossa vahvistettiin kantajan palvelukseentuloa koskevat oikeudet, on kumottava sikäli kuin siinä ei myönnetty kantajalle ulkomaankorvausta

Euroopan parlamentti on velvoitettava maksamaan kantajalle ulkomaankorvaus, jonka suuruus kuukaudessa on 16 prosenttia peruspalkan kokonaismäärästä, sekä kotitalouslisä ja huollettavaa lasta koskeva lisä, jotka maksetaan kantajalle kuukausittain huhtikuusta 2007 lukien ja kaikilta seuraavilta kuukausilta siihen saakka, kunnes kyseiset määrät on täysin maksettu

tähän on liitettävä 8 prosentin viivästyskorko vuodessa eräpäivistä siihen saakka, kunnes kyseiset määrät on täysin maksettu

Euroopan parlamentti on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 000 euron suuruinen summa tai mikä tahansa, jopa suurempi, muu summa tälle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________