Sag anlagt den 22. april 2008 - Bernard mod Europol

(Sag F-45/08)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Marjorie Bernard (Haag, Nederlandene) (ved avocate P. de Casparis)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels annullation af Europols afgørelse vedrørende bedømmelsen af sagsøgeren og den stiltiende afvisning af sagsøgerens klage over denne bedømmelse, dels at Europol tilpligtes at betale erstatning.

Sagsøgerens påstande

Bedømmelsen af 25. juli 2007 og den stiltiende afvisning af klagen indgivet af Marjorie Bernard den 23. oktober 2007 annulleres.

Europol tilpligtes at betale erstatning på 7 500 EUR.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________