2008. április 30-án benyújtott kereset - Buschak kontra az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvány

(F-47/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Willy Buschak (Bonn, Németország) (képviselők: L. Lévi és C. Ronzi ügyvédek)

Alperes: az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvány

A jogvita tárgya és leírása

A felperes munkaköri leírásának módosításáról szóló határozat megsemmisítése, és az alperes kötelezése a felperes számára vagyoni és nem vagyoni kártérítés megfizetésére.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvány igazgatója által a felperessel 2007. július 4-én közölt, a felperes munkaköri leírását módosító határozatot;

A Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg a felperes panaszát elutasító 2008. január 29-i vagy 30-i határozatot;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítványt kártérítés címén 50 000 euró megfizetésére;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítványt a költségek viselésére.

____________