Beroep ingesteld op 30 april 2008 - Buschak / Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

(Zaak F-47/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Willy Buschak (Bonn, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Lévi en C. Ronzi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende wijziging van verzoekers functieomschrijving en veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan hem van een bedrag ter vergoeding van de materiële en immateriële schade

Conclusies

nietigverklaring van het op 4 juli 2007 aan verzoeker overhandigde besluit van de directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden houdende wijziging van zijn functieomschrijving;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 29 of 30 januari 2008 houdende afwijzing van verzoekers klacht;

veroordeling van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden tot betaling van een schadevergoeding van 50 000 EUR;

verwijzing van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden in de kosten.

____________