Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 31 januari 2008 - Valero Jordana mot kommissionen

(Mål F-104/05)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarande 2004 - Tilldelning av prioritetspoäng - Tillämpning i tiden av bestämmelser i nya tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Gregorio Valero Jordana (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna M. Merola och I. van Schendel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Bersheid och V. Joris, biträdda av advokaten D. Slater)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om tilldelning av prioritetspoäng till sökanden under bedömningsperioden 2004, liksom beslutet att inte befordra sökanden till grad A* 12 under denna period.

Domslut

Beslutet om fastställande av Valero Jordanas samlade antal poäng vid slutet av befordringsförfarandet 2004 och beslutet att inte befordra sökanden under detta förfarande ogiltigförklaras.

Sökandens övriga yrkanden ogillas.

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 10 av den 14.01.2006, s. 27 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-394/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005).