Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums - Soares/Komisija

(lieta F-130/05) 1

Civildienests - Ierēdņi - Karjeras atjaunošana - Novērtējuma ziņojuma neesamība - Salīdzinošs nopelnu izvērtējums - Prasība atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktam - Prasības pieņemamība - Jauns un būtisks fakts

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlos Alberto Soares, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Loius un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 19. septembra lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība, lūdzot labvēlīgi pārskatīt viņa karjeru

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 60, 11.03.2006., 57. lpp.