Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 - Sundholm v. komissio

(Asia F-27/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointi - Urakehitystä koskeva arviointikertomus - Vuoden 2001/2002 arviointikierros - Terveydelliseen syyhyn perustuva poissaolo - Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano - EY 233 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Asa Sundholm (Auderghem, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan urakehitystä ajalla 1.7.2001-31.12.2002 koskevan sen kertomuksen kumoaminen, jolla pantiin täytäntöön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-86/04, Sundholm vastaan komissio, 20.4.2005 antama tuomio. Vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 117, 29.5.2007, s. 37.