Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 6 decembrie 2007 - Marcuccio/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-40/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Solicitare de informaţii privind efectele personale expediate de la locul de repartizare la locul de reședinţă - Lipsa necesităţii de a se pronunţa - Cerere de despăgubiri în mod vădit nefondată)

Limba de procedură: italiana

Părţile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: V. Messa, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: J. Currall și C. Berardis-Kayser, agenţi, asistaţi de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei implicite de respingere a cererii reclamantului de a primi o copie a document de însoţire privind expedierea efectelor sale personale din Angola în Italia și, pe de altă parte, o cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Nu mai este necesar să se pronunţe asupra concluziilor privind anularea.

Respinge concluziile privind despăgubirile ca fiind în mod vădit nefondate.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și totalitatea cheltuielilor efectuate de Comisia Comunităţilor Europene.

____________

1 - JO C 143, 17.6.2006, p. 37.