Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 6. decembra 2007 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-40/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Zahteva za dostop do informacij o osebnih stvareh, poslanih iz kraja zaposlitve v kraj prebivanja - Ustavitev postopka - Očitno neutemeljen odškodninski zaktevek)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio, (Tricase, Italija) (zastopnik: V. Messa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet zadeve

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe na podlagi molka organa, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke, da bi pridobila kopijo tovornega lista za pošiljko njenih osebnih stvari iz Angole v Italijo, in, na drugi strani, odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

1)    O predlogu za razglasitev ničnosti več ni treba odločati.

2)    Predlog za odškodnino se zavrne kot očitno neutemeljen.

3)    L. Marcuccio nosi svoje stroške in vse stroške Komisije Evropskih skupnosti.

____________

1 - UL C 143, 17.06.06, str.37.