2007. december 27-én benyújtott kereset - Bosman kontra Tanács

(F-145/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Pierre Bosman (Dendermondsesteenweg, Belgium) (képviselők: T. Bontinck és P. S. Gennari Curlo ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

Az öregségi nyugdíj összegének kiszámítása során a háztartási támogatás figyelembe vételét megtagadó 2007. február 28-i egyedi határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Törvényszék semmisítse meg az öregségi nyugdíj összegét megállapító 2007. február 27-i határozatot;

a Törvényszék kötelezze az alperest az igényelt háztartási támogatás 2007. március 1-jétől történő folyósítására;

a Törvényszék a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.

____________