Žaloba podaná dne 6. srpna 2007 - Barbin v. Parlament

(Věc F-81/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Florence Barbin (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhové žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí Parlamentu nepovýšit žalobkyni za hodnotící období 2006 do platové třídy AD12;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně uplatňuje, že podle vnitřních ustanovení Parlamentu upravujících povyšování je průměrná doba v platové třídě AD11 čtyři roky. Žalobkyně, zařazená v této platové třídě od 1. dubna 2001, dosáhla pro hodnotící období 2006 referenčního limitu k povýšení do platové třídy AD12. Výbor pro povýšení krom toho její jméno zapsal na seznam úředníků doporučených pro povýšení do uvedené platové třídy a za dotčené hodnotící období.

Podle žalobkyně orgán oprávněný ke jmenování neuvedl žádnou skutečnost odůvodňující zamítnutí povýšit ji, a porušil tak povinnost uvést odůvodnění. Napadené rozhodnutí se krom toho zakládá na rozhodnutí, které bylo předmětem věci F-44/071, přidělit žalobkyni pouze jeden bod za zásluhy. Žalobkyně konečně uvádí porušení článku 1d služebního řádu úředníků Evropských společenství.

____________

1 - Úř. věst. C 155, 7.7.2007, s. 45.