Sag anlagt den 6. august 2007 - Barbin mod Parlamentet

(Sag F-81/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Florence Barbin (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Annullation af Parlamentets afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 12 i forfremmelsesåret 2006.

Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har gjort gældende, at ifølge Parlamentets interne bestemmelser vedrørende forfremmelse er varigheden af den gennemsnitlige ansættelse i lønklasse AD 11 fire år. Da sagsøgeren har været ansat i lønklasse AS 12 siden 1. april 2001 har hun således nået tærsklen for at blive forfremmet til lønklasse AS 12 i forfremmelsesåret 2006. Endvidere har forfremmelsesudvalget opført hendes navn på listen over tjenestemænd, der indstilles til en forfremmelse til nævnte lønklasse i det pågældende forfremmelsesår.

Ifølge sagsøgeren har ansættelsesmyndigheden ikke angivet nogen begrundelse for nægtelsen af at forfremme hende og har således tilsidesat begrundelsespligten. Desuden hviler den anfægtede afgørelse på den beslutning, der er genstand for sagen F-44/07 1 om kun at tildele sagsøgeren et forfremmelsespoint. Sagsøgeren har endelig gjort gældende, at der er sket tilsidesættelse af artikel 1d i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

____________

1 - EUT C 155 af 7.7.2007, s. 45.