6. augustil 2007 esitatud hagi - Barbin versus parlament

(Kohtuasi F-81/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Florence Barbin (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Parlamendi otsus jätta hageja 2006. aasta edutamise raames edutamata palgaastmele AD 12;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab, et vastavalt parlamendi edutamist reguleerivatele sisejuhistele on palgaastmel AD 11 olemise keskmine aeg neli aastat. Olles klassifitseeritud sellele palgaastmele alates 1. aprillist 2001, on hageja jõudnud palgaastmele AD 12 edutamise künnisele 2006. aasta edutamise raames. Lisaks selle kandis edutamiskomitee tema nime nende ametnike nimekirja, keda soovitatakse edutada sellele palgaastmele kõnealuse edutamise raames.

Hageja väite kohaselt ei esitanud ametisse nimetav asutus ühtegi tõendit, mis põhjendaks edutamisest keeldumist ja rikkus sellega põhjendamiskohustust. Lisaks sellele tugineb vaidlustatud otsus otsusele, mis oli esemeks kohtuasjas F-44/071, millega hagejale anti vaid üks edutamispunkt. Viimaks väidab hageja, et on rikutud Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade artiklit 1d.

____________

1 - ELT C 155, 7.7.2007, lk 45.