2007. augusztus 29-én benyújtott kereset - Domínguez González kontra Bizottság

(F-88/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Juan Luís Domínguez González (Girona, Spanyolország) (képviselő: R. Nicolazzi Angelats ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy kártérítés jogcímén fizessen a felperesnek 20 310,68 eurót, amely nem foglalja magában a dologi és személyi károkat, valamint a keresetindítással kapcsolatban felmerült költségeket.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset tárgyát annak a kárnak a megtérítése képezi, amely a felperest állítólag a Bizottság 1999. július 20-i határozata következtében érte, amely megszüntette a felperes által az Európai Közösség Humanitárius Segélyek Hivatalával (ECHO) 1999. július 1-jén kötött szerződést, miután a felperes részt vett az e szerződésben előírt orvosi vizsgálaton.

Keresetének alátámasztására a felperes lényegében a következőkre hivatkozik:

a szerződés megszüntetése a felperes egészségügyi problémáinak olyan értékelésén alapult, amelyet az újabb vizsgálatok felhasználása nélkül, vagyis a felperes tényleges egészségi állapotának figyelembevétele nélkül végeztek el;

a felperes nem kapott semmilyen választ az egymást követő leveleire, amelyeket az előbb említett hiba kijavítása érdekében az ECHO illetékes munkatársainak küldött;

a Bizottság megsértette a szerződésben foglalt szabályokat, amelyek értelmében a szerződés csak akkor lép hatályba, ha az alkalmazott egészségi állapotáról kedvező értékelés készül;

megsértették a felperes védelemhez való jogát.

____________