A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. október 18-i ítélete - Krcova kontra Bíróság

(F-112/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Próbaidős tisztviselő - A személyzeti szabályzat 34. cikke - A próbaidős tisztviselő elbocsátása - Mérlegelési jogkör - Indokolási kötelezettség - A gondos ügyintézés elve)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Erika Krcova (Nagyszombat, Szlovákia) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bírósága (képviselő: M. Schauss)

Az ügy tárgya

A Bíróság által hozott, a felperes próbaidejének leteltét követően történő elbocsátásáról szóló 2005. október 18-i határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 281., 2006.11.18., 49. o.