Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 25. oktobra 2007 - Milella in Campanella proti Komisiji

(Zadeva F-71/05)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Volitve - Odbor uslužbencev - Imenovanje predstavnikov lokalne sekcije odbora uslužbencev Komisije, razporejenih v Luksemburgu, v centralni odbor uslužbencev Komisije - Načelo razdelitve celote sorazmerno z volilnimi izidi - Ničnostna tožba - Dopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Arcangelo Milella (Niederanven, Luksemburg) in Delfina Campanella (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: M.-A. Lucas)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in H. Kraemer)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločb Komisije o imenovanju predstavnikov lokalne sekcije uslužbencev v Luksemburgu (LSUL) v centralni odbor uslužbencev (COU) ter ugotovitev nezakonitosti odločb LSUL.

Izrek sodbe

Odločba generalnega direktorja generalnega direktorata "Uslužbenci in uprava" Komisije Evropskih skupnosti z dne 18. aprila 2005 se razglasi za nično v delu v katerem je lokalno sekcijo uslužbencev Komisije, razporejenih v Luksemburgu, uradno pozvala k spoštovanju "navodil v tej odločbi".

Odločba generalnega direktorja generalnega direktorata "Uslužbenci in uprava" Komisije Evropskih skupnosti z dne 11. maja 2005 se razglasi za nično.

Tožba se v preostalem zavrne.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 229, 17.9.2005, str. 36.