Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 8. októbra 2007

Daskalakis/Komisia

(vec F-96/07)

Jazyk konania: angličtina

Predseda Súdu pre verejnú službu nariadil výmaz veci.

____________