Žaloba podaná dne 26. února 2008 - Bennet a další v. OHIM

(Věc F-19/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Španělsko) a další (zástupce: G. Vandersanden, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení oznámení o všeobecných výběrových řízeních OHIM/AD/02/07 a OHIM/AST/02/07 v rozsahu, v němž tato oznámení žalobce zbavují jakékoli možnosti, aby byli uvedeni na rezervním seznamu, přičemž se jich museli účastnit v důsledku ustanovení o ukončení protiprávně vloženého za tímto účelem do jejich smluv na dobu neurčitou. Kromě toho náhrada nemajetkové újmy, která žalobcům vznikla.

Návrhová žádání žalobců

nařídit zrušení oznámení o všeobecných výběrových řízeních OHIM/AST/02/07 a OHIM/AD/02/07;

uložit žalovanému náhradu nemajetkové újmy vzniklé žalobcům, která je podle zásady ekvity s výhradou doplnění stanovena na 25 000 eur pro každého žalobce;

uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu náhradu nákladů řízení.

____________