Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 22 november 2007 - Michail mot kommissionen

(Mål F-34/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Utvärdering - Rapport om karriärutveckling - Bedömningsåret 2004 - Talan om ogiltigförklaring - Skadeståndstalan)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Christos Michail (Bryssel, Belgien) (ombud: C. Meïdanis)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: inledningsvis C. Berardis-Kayser och K. Herrmann, därefter H. Tserepa-Lacombe, biträdd av advokaten E. Bourtzalas)

Saken

Dels ogiltigförklaring av rapporten om karriärutveckling avseende sökanden för bedömningsåret 2004, dels skadeståndstalan.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 154, 1.7.2006, s. 24