2007 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Hoppenbrouwers prieš Komisiją

(Byla F-104/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Micheline Hoppenbrouwers (Dilbekas, Belgija), atstovaujama advokato L. Vogel

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2007 m. birželio 25 d. Sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos (toliau - STSĮT) sprendimą atmesti 2007 m. kovo 16 d. ieškovės pateiktą skundą dėl 2006 m. gruodžio 18 d. paskelbto administracinio sprendimo, kuriame atsisakoma įdarbinti ieškovę kaip sutartininkę pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (toliau - KTĮS) priedo 2 straipsnio 1 dalį,

Tiek, kiek tai yra būtina, taip pat panaikinti minėtą 2006 m. gripdžio 18 d. sprendimą,

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmas ieškinio pagrindas yra susijęs su KTĮS 82 straipsnio 3 dalies d punkto, KTĮS 83 straipsnio ir Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 33 straipsnio bei KTĮS priedo 2 straipsnio 1 dalies pažeidimu ir su akivaizdžia vertinimo klaida.

Pirmiausia, ieškovė teigia, kad administracija atsisakė siūlyti jai sudaryti sutartininkės sutartį neterminuotam laikotarpiui todėl, kad ji buvo laikinai nedarbinga 2005 m. gegužės 1 d., kuomet, anot Sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos, buvo paskutinė pagal KTĮS priedo 2 straipsnio 1 dalies laikinąsias priemones sudarytų sutartininkų sutarčių įsigaliojimo diena. Ieškovė tvirtina, kad nuolatinis nedarbingumas galėtų pateisinti jos kandidatūros atmetimą.

Antras ieškinio pagrindas yra susijęs su nediskriminavimo principo pažeidimu tiek, kiek ieškovė buvo, be teisėto ir racionalaus pagrindo, neteisingai skriaudžiama kitų asmenų, kurie, kaip ieškovė, dirbo Komisijos lopšeliuose ir vaikų darželiuose pagal Belgijos teisės reguliuojamą sutartį, ir kurie pasinaudojo sutartininkų sutartimi neterminuotam laikotarpiui, atžvilgiu.

____________