Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 10.10.2007 - Pouzol v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-17/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Eläkkeet - Ennen yhteisöjen palvelukseentuloa saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen - Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli:ranska

Asianosaiset

Kantaja: Michel Pouzol (Combaillaux, Ranska) (edustajat: asianajajat D. Grisay, I. Andoulsi ja D. Piccininno)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Cortens)

Oikeudenkäynnin kohde

Tilintarkastustuomioistuimen 23.11.2006 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla jätettiin tutkittavaksi ottamatta kantajan komission 18.5.2006 tekemästä päätöksestä tekemä valitus - Kantajan oikeus täydentävän eläkkeen vuotuismaksujen hyvittämiseen - Vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 117, 26.5.2007, s. 35.