2007 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Patsarika prieš CEDEFOP

(Byla F-63/07)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Maria Patsarika, atstovaujama advokatų N. Korogiannakis ir N. Keramidas

Atsakovas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

Ieškovės reikalavimai

panaikinti 2006 m. rugsėjo 20 d. CEDEFOP sprendimą (Direktorate/AMB/2006/380) nutraukti terminuotą ieškovės darbo CEDEFOP sutartį pasibaigus išbandymo laikotarpiui,

panaikinti 2007 m. kovo 16 d. CEDEFOP apeliacinės komisijos sprendimą atmesti ieškovės skundą dėl anksčiau nurodyto sprendimo panaikinimo, kuriame yra nurodyti Paskyrimų tarnybos argumentai dėl ieškovės darbo sutarties nutraukimo (šis sprendimas atskirai nėra skundžiamas),

priteisti iš CEDEFOP atlyginti nuostolius, atitinkančius ieškovės darbo užmokesčių, išmokų ir teisių į pensiją laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d. sumą, išskaičius iš jos ieškovei sumokėtą išeitinę išmoką,

priteisti iš CEDEFOP 20 000 EUR atlyginti ieškovės patirtą neturtinę žalą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2006 m. rugsėjo 20 d. Sprendimu CEDEFOP nutraukė su ieškove darbo sutartį pasibaigus išbandymo laikotarpiui. Pirmiausia ieškovė tvirtina, kad išbandymo laikotarpio, kurio ji, be kita ko, nepabaigė normaliomis sąlygomis, atžvilgiu buvo pažeisti teismų praktikoje įtvirtinti principai. Be to, kad sprendimas atleisti ją iš darbo buvo priimtas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir viršijant diskrecijos ribas bei pagrįstas akivaizdžia vertinimo klaida. Pasiūlymas dėl ieškovės atleidimo iš darbo buvo pateiktas kartu su vertinimo ataskaitą, parengtą nepasibaigus jos išbandymo laikotarpiui dėl "abejonių, susijusių su jos moralinėmis savybėmis", nepaisant jos pakankamų profesinių sugebėjimų ir elgesio tarnyboje. Šios abejonės buvo pagrįstos su ieškovės įdarbinimo laikotarpiu nesusijusiais faktais, o jos kaip liudytojos parodymais kitoje Tarnautojų teismo nagrinėjamoje byloje. Jos parodymai šioje byloje akivaizdžiai yra teisingi. Be to, nebuvo pateiktas joks jos kaltinimų dėl profesinių sugebėjimų stokos (esančių tik CEDEFOP direktoriaus pavaduotojo vertinime) įrodymas. Po to ieškovė teigia, kad buvo pažeistos jos teisė būti išklausytai ir teisė į gynybą, bei nešališkumo ir proporcingumo principai. Pateiktus kaltinimus pagrindžiantys dokumentai jai nebuvo įteikti nei kviečiant atvykti į (CEDEFOP apeliacinės komisijos) posėdį, nei anksčiau.

____________