Tožba, vložena 26. junija 2007 - Patsarika proti Cedefop

(Zadeva F-63/07)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Maria Patsarika (Zastopnika: N. Korogiannakis in N. Keramidas, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Predlogi tožeče stranke

-    razglasitev ničnosti odločbe Cedefop z dne 20. septembra 2006 (ref.: Directorate/AMB/2006/380) o prenehanju pogodbe tožeče stranke, sklenjene za določen čas s Cedefop, ob koncu njenega obdobja poskusnega dela;

-    razglasitev ničnosti odločbe komisije za pritožbe Cedefop z dne 16. marca 2007, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke, s katero je zahtevala razglasitev ničnosti zgoraj navedene odločbe, in ki vsebuje razloge organa, pristojnega za imenovanje, v zvezi z obvestilom o prenehanju pogodbe tožeče stranke (ta odločba se ne izpodbija samostojno);

-    Cedefop naj se naloži plačilo odškodnine v višini, ki je enaka celotnemu znesku plače, nadomestil in pokojninskih pravic tožeče stranke za obdobje od 1. oktobra 2006 do 30. septembra 2007, zmanjšanemu za znesek odškodnine za odpust, ki je že bila izplačana;

-    Cedefop naj se naloži plačilo odškodnine tožeči stranki v protivrednosti 20.000 EUR zaradi nepremoženjske škode, ki jo je ta utrpela.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Z odločbo z dne 20. septembra 2006 je Cedefop odpustil tožečo stranko z učinkom od konca njenega obdobja poskusnega dela. Tožeča stranka najprej trdi, da je bila kršena sodna praksa v zvezi z njenim obdobjem poskusnega dela, saj ni bilo dokončano v normalnih okoliščinah. Poleg tega je bila odločitev o njenem odpustu sprejeta z zlorabo pooblastil in prekoračitvijo mej diskrecijske pravice ter temelji na očitni napaki pri presoji. Odpustitev tožeče stranke je bila predlagana z ocenjevalnim poročilom, ki je bilo pripravljeno pred koncem njenega obdobja poskusnega dela, ne glede na njeno zadovoljivo poklicno učinkovitost in njeno vedenje v službi, zaradi "dvomov v njene moralne kvalitete". Ti dvomi so temeljili na dogodkih, ki niso bili povezani s spornim obdobjem zaposlitve tožeče stranke in so izhajali iz njenega pričanja v drugi zadevi v teku pred Sodiščem za uslužbence. Vsebina njenega pričanja v tej zadevi je očitno pravilna. Poleg tega glede obtožb domnevne poklicne nesposobnosti (vsebovanih zgolj v ocenjevalnih poročilih namestnika direktorja Cedefop) ni bil predložen noben dokaz. Tožeča stranka nadalje trdi, da sta bili kršeni pravica do zaslišanja in pravica do obrambe ter načeli objektivnosti in sorazmernosti. Dokumenti, na katerih temeljijo obtožbe zoper njo, ji nikoli niso bili sporočeni niti ni bila nikoli vabljena na obravnavo (pred komisijo za pritožbe Cedefop) njene pritožbe.

____________