Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 9 oktober 2007 - Bellantone mot revisionsrätten

(Mål F-85/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tillfälligt anställd som tillsatts som tjänsteman - Uppsägningstid vid anställningens upphörande - Avgångsvederlag - Dagtraktamente - Ekonomisk skada)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Gerardo Bellantone (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna T. Bontinck och J. Feld)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (ombud: T. Kennedy, J.-M. Stenier och G. Corstens )

Saken

Dels, ogiltigförklaring av det beslut som fattats av generalsekreteraren vid revisionsrätten den 30 mars 2006 att avslå sökandens, en tidigare tillfälligt anställd som anställts som tjänsteman, klagomål avseende betalning av resterande del av den ersättning som skall ges istället för ytterligare uppsägningstid, avgångsvederlag och dagtraktamente, dels skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Bellantone skall bära tre fjärdedelar av sin rättegångskostnad.

Europeiska gemenskapernas revisionsrätt skall bära sin egen rättegångskostnad och ersätta en fjärdedel av Bellantones kostnader.

____________

1 - ) EUT C 237, 30.09.2006, s.18.