Kanne 3.1.2008 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-3/08)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne vastaajan hylkäävästä päätöksestä, joka koski kantajan pyyntöä saada hänelle osoitettu, englanniksi laadittu kirjelmä italiankielisenä käännöksenä

Vaatimukset

15.2.2007 päivätty kirjelmä RELEX.K7/PL/dg D(2007)502497 on kumottava

missä tahansa muodossa tehty vastaajan päätös, jolla hylättiin kantajan 27.1.2007 nimittävälle viranomaiselle esittämä pyyntö, on kumottava

missä tahansa muodossa tehty päätös, jolla hylättiin kantajan 26.5.2007 nimittävälle viranomaiselle tekemä valitus, on kumottava tarvittavin osin

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle korvausta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet niistä toimista, joiden kumoamista vaaditaan, 1 000 euroa taikka tätä suurempi tai pienempi määrä, jonka tuomioistuin katsoo oikeaksi tai oikeudenmukaiseksi

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________