18. jaanuaril 2008 esitatud hagi - Rosenbaum versus komisjon

(Kohtuasi F-9/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Saksamaa) (esindaja: advokaat H.-J. Rüber)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Kohtuvaidluse ese ja kirjeldus

Kostja otsuse tühistamine, millega hageja määrati teenistusse võtmisel palgaastmele AD 6/2.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Komisjoni ametisse nimetava asutuse 13. veebruari 2007. aasta otsus, millega hageja määrati palgaastmele AD 6/2;

tuvastada, et hageja tuleb määrata palgaastmele AD 9;

teise võimalusena tuvastada, et hageja palgaastmeks tuleb määrata AD 8;

kolmanda võimalusena tuvastada, et hageja palgaastmeks tuleb määrata AD 7;

kohustada kostjat asetama hageja rahaliselt sellisesse olukorda, nagu ta oleks olnud õige palgaastme määramise korral;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________