Tožba, vložena 18. januarja 2008 - Rosenbaum proti Komisiji

(Zadeva F-9/08)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Nemčija) (Zastopnik: H.-J. Rüber, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razveljavitev odločbe tožene stranke, da se tožečo stranko v okviru njene zaposlitve uvrsti v naziv AD 6/2.

Predlogi tožeče stranke

naj se razglasi za nično odločbo Organa, pristojnega za imenovanja Evropske komisije z dne 13. februarja 2007, ki se nanaša na uvrstitev tožeče stranke v naziv AD 6/2;

naj se ugotovi, da mora slediti zaposlitev v nazivu AD 9;

naj se podredno ugotovi, da mora slediti zaposlitev v nazivu AD 8;

naj povsem podredno ugotovi, da mora slediti zaposlitev v nazivu AD 7;

naj se toženi stranki naloži, da tožečo stranko postavi v tak finančni položaj, v katerem bi bila, če bi se pravilno uvrstila;

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

____________