Sag anlagt den 20. maj 2009 - J mod Kommissionen

(Sag F-53/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: J (London, Det Forenede Kongerige) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens anmodning om, at den sygdom, som sagsøgeren lider af, anerkendes som en erhvervssygdom, samt af afgørelsen om, at sagsøgeren skal afholde honorar og omkostninger til den af sagsøgeren udpegede læge samt halvdelen af honoraret og ekstraomkostningerne til den tredje læge fra lægeudvalget.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på sagsøgerens anmodning om, at den sygdom, som sagsøgeren lider af, anerkendes som en erhvervssygdom, som omhandlet i vedtægtens artikel 73, og som forhindrer sagsøgeren i at udøve sit hverv.

Annullation af Kommissionens afgørelse om, at sagsøgte skal afholde honorar og omkostninger til den af sagsøgeren udpegede læge samt halvdelen af honoraret og ekstraomkostningerne til den tredje læge fra lægeudvalget.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en euro i symbolsk erstatning for den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________