Civildienesta tiesas 2009. gada 25. septembra rīkojums - Caleprico/Komisija

(lieta F-38/07) 1

Tiesvedības valoda - itāļu

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 140, 23.6.2007, 45. lpp.