10. septembril 2009 esitatud hagi - Sukup versus komisjon

(Kohtuasi F-73/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Viktor Sukup (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid Stéphane Rodriguez ja Christophe Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada Euroopa Komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti otsus jätta hagejale andmata ülalpeetava lapse toetust ja õppetoetust.

Hageja nõuded

Tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks;

Tühistada ametisse nimetava asutuse 22. jaanuari 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus, ja vajadusel tühistada ametisse nimetava asutuse 29. mai 2009. aasta otsus, millega lükati tagasi tema kaebus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________