Žaloba podaná dne 10. září 2009 - Gowitzke v. Europol

(Věc F-74/09)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Werner Siegfried Gowitzke (Haag, Nizozemsko) (zástupce: D. C. Coppens, advokát)

Žalovaný: Europol

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí Europolu ze dne 5. června 2009, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o změnu jeho zařazení do platové třídy 5, platového stupně 1.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Europolu, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o změnu jeho zařazení do platové třídy 5, platového stupně 1;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

____________