Hotărârea Tribunalului Funcției Publice(Camera a doua) din 10 septembrie 2009 - Rosenbaum/Comisia

(Cauza F-9/08)1

(Funcție publică- Funcționari- Numire- Încadrare în grad - Cerere de modificare a încadrării - Domeniu de aplicare al articolului 13 din anexa XIII la Statutul funcționarilor - Luarea în considerare a experienței profesionale - Recrutare în gradul concursului - Articolul 31 din Statutul funcționarilor - Principiul nediscriminării - Libera circulație a lucrătorilor)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Germania) (reprezentant: H.-J. Rüber, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Simm și M. Bauer, agenți)

Obiectul

Funcție publică - Pe de o parte, anularea deciziei de încadrare a reclamantului, candidat care a reușit la un concurs pentru constituirea unei liste de rezervă pentru recrutarea de administratori cu gradul A7/A6, în măsura în care acestuia i se atribuie gradul AD 6/2 și, pe de altă parte, o cerere de modificare a încadrării

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Îl obligă pe domnul Rosenbaum să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Comunităților Europene.

Consiliul Uniunii Europene, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 64, 8.3.2008, p. 70.