Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 21 octombrie 2009 - Ramaekers-Jørgensen/Comisia

(Cauza F-74/08)1

(Funcţionari - Impozit comunitar - Calcul - Cumularea cuantumurilor salariului personal și al pensiei de urmaș - Modalităţi de percepere a impozitului - Data perceperii)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanți: J. Currall şi D. Martin, agenţi)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: K. Zieleśkiewicz şi M. Bauer, agenţi)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri de a calcula impozitul comunitar al reclamantei prin cumularea cuantumurilor salariului personal și al pensiei de urmaș, precum și a deciziei de respingere a cererii având ca obiect ca impozitul comunitar aplicat asupra pensiei de urmaș să nu fie perceput în mod anticipat, înainte de plata acesteia, prin deducere din cuantumul salariului său. Pe de altă parte, constatarea nelegalităţii articolelor 3 și 4 din Regulamentul nr. 260/68

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Obligă doamna Ramaekers-Jørgensen la plata propriilor cheltuieli de judecată și a cheltuielilor de judecată ale Comisiei Comunităţilor Europene.

Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 272, 25.10.2008, p. 52.