ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

19 decembrie 2007

Cauza F‑20/07

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcţie publică – Funcţionari – Asigurări sociale – Asigurări de sănătate – Suportarea cheltuielilor medicale – Respingere explicită a cererii”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Marcuccio, fost funcționar al Comisiei, solicită, printre altele, anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri prin care a fost respinsă cererea sa din 31 martie 2006 având ca obiect rambursarea în proporție de 100 % a mai multor cheltuieli medicale, în temeiul articolului 72 alineatul (1) din Statutul funcționarilor. În plus, reclamantul solicită obligarea Comisiei la plata diferenței dintre valoarea totală a cheltuielilor medicale în cauză și suma care i‑a fost deja rambursată cu acest titlu, reprezentând suma de 323,09 euro. În final, reclamantul solicită ca acest cuantum să fie majorat cu dobânzi de întârziere de 10 %, cu capitalizare anuală începând cu data de 8 aprilie 2006

Decizia: Tribunalul Funcţiei Publice își declină competenţa în cauza F‑20/07, Marcuccio/Comisia, pentru ca Tribunalul de Primă Instanță să se poată pronunța asupra acesteia. Cererea privind cheltuielile de judecată se soluţionează odată cu fondul.

Sumarul ordonanței

Procedură – Repartizarea competențelor între diferitele instanțe comunitare

[Statutul Curții de Justiție, anexa I art. 8 alin. (3); Statutul funcționarilor, art. 72]

Atunci când este sesizat cu o acțiune îndreptată împotriva refuzului de a acorda unui funcționar rambursarea în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale la care persoana interesată susține că are dreptul ca urmare a bolii mintale de care pretinde că suferă, Tribunalul Funcției Publice trebuie, în temeiul articolului 8 alineatul (3) al doilea paragraf din anexa I la Statutul Curții de Justiție, să își decline competența în favoarea Tribunalului de Primă Instanță, în condițiile în care pe rolul acestuia din urmă se află alte acțiuni, care implică aceleași părți, care sunt întemeiate pe aceeași cauză juridică și care se referă de asemenea la dreptul de a obține rambursarea în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale. Aceste diferite acțiuni corespund aceluiași litigiu și este conform principiului bunei administrări a justiției, pe care urmăresc să îl asigure prevederile articolului 8 alineatul (3) din anexa I la Statutul Curții, ca soluționarea ansamblului litigiului să fie încredințată unei singure instanțe.

(a se vedea punctele 8-16)